Sposoby na prosty zarobek w internecie
Sejfik
Adbiznes.com

Sejfik wystartowa? 1 maja 2007 roku. Przez ten czas zapisa?o si? do niego 3,400 internautów i zap?aci? im ponad 4,000 PLN. Zapisuj?c si? do tego programu nawet nie przysz?o mi na my?l, ?e b?dzie tak du?o mo?liwo?ci zarobku, które przedstawiam poni?ej. Niskie minimum 3PLN sprawia, ?e Sejfik.com jest w sam raz dla pocz?tkuj?cych, m?odych ludzi, którzy nie maj? nawet konta bankowego. Serwis oferuje wyp?aty w postaci do?adowania na telefon, jednak minimum dla takiej formy wyp?aty wynosi 5PLN. My?l?, ?e nie jest to du?o. Za zarobione w programie pieni?dze mo?emy równie? spróbowa? szcz??cia w loterii b?d? w grze “orze? czy reszka”, to od nas zale?y ile ewentualnie mo?emy straci? b?d? zyska?. Czy granie w takie gry si? op?aca? Tego nie wiem… Po zalogowaniu mamy opcj? czatu, tam w?a?nie mo?emy si? pochwali? ile zarobili?my, wygrali?my lub stracili?my w grach. Wida?, ?e Sejfik.com ca?y czas si? rozwija, admin wprowadza du?o urozmaice? i konkursów, dlatego nie ?a?uj? zapisu i polecam t? firm?. Nie bez powodu serwis zaj?? 1 miejsce “Najlepsza polska firma GPTR 2008″(GPTR – Get Paid To Read), a Markonix 1 miejsce “Najlepszy polski admin GPT 2008″. Uczestnictwo w programie jak w ka?dym innym tego typu jest bezp?atne.

Zarobki :
- odbieranie p?atnych maili – 0.50gr, 1gr lub 2gr za maila, gwarantowany minimum 1 mail dziennie
- klikanie w p?atne linki – 0.25gr, 0.50gr za klik
- klikanie w punktowe linki konkursowe – 1pkt (ptp), 3pkt, 5pkt., które pó?niej wymieniamy na pieni?dze
- promowanie strony – 1.70PLN/1000 kredytek
- recenzowanie(komentowanie) serwisów – 1pkt, 0.50gr, 1gr, 2gr. za komentarz
- pisanie postów – od 0.25 do 0.50gr za post
- ustawieniu strony startowej – 0.25PLN/miesi?cznie

Wyp?aty :
- minimum tylko 3PLN(premiowany – brak minimum)
- wyp?ata w postaci do?adowania telefonu – wtedy minimum wynosi 5PLN
- sposób wyp?aty – PayPal, AlertPay, Moneybookers, LibertyReserve oraz polskie konta bankowe(minumum 5PLN) oczywi?cie bezprowizyjnie

System Poleconych :
- polecanie znajomych – 0.02PLN i 10pkt za zapis poleconego
- zarabianie przez naszych poleconych, otrzymujemy odpowiednio 16-10-4-2% tego co oni zarobi?, przy czym oni nic nie trac?
- zbieranie punktów przez naszych poleconych – 8%

Adbiznes.com
Info
Pomoc :
GG : 8605024
E-mail : senseisro@gmail.com

POLECAMY
SmarBarre
Bux.to