Sposoby na prosty zarobek w internecie
ZielonyMail
Adbiznes.com

ZielonyMail jest to jeden z najlepszych, dzia?aj?cych w Polsce, programów mailingowych. Dzi?ki dobremu zarz?dzaniu i skutecznej reklamie firma sta?a si? bardzo znana. Posiada ponad 21 ty?. zarejestrowanych u?ytkowników, których ci?gle przybywa. Wybieraj?c Zielonymail masz gwarancj?, ?e spotkasz si? z mi?? i fachow? obs?ug?. Tutaj masz gwarantowane, ?e dostaniesz swoje zarobki.

Zarobki :
- Czytanie maili reklamowych: od 1gr do 5gr.
- Klikanie w sekcji p?atnych linków od 0.25gr do 1gr.
- Klikanie w sekcji klików konkursowych od 0.05gr do 0.10gr. Co 100 klików losowana nagroda w postaci 1 grosza.
- Promowanie strony w sekcji PTP, od 0.5z? do 1.5z? za 1000 unikalnych wej?? na stron? PTP.

Wyp?aty :
- Zarobki wyp?acane gdy uzbierasz minimum 15 PLN (realizowane raz w tygodniu)
- Wyp?aty realizowane na wszystkie polskie konta bankowe bez prowizji oraz poprzez system PayPal i AlertPay.

System poleconych :
- 5 poziomowy program partnerski: 10% - 8% - 5% - 3% - 1%.


Adbiznes.com
Info
Pomoc :
GG : 8605024
E-mail : senseisro@gmail.com

POLECAMY
SmarBarre
Bux.to